Dịch vụ khác

Bảo vệ chất lượng cao

1. Thời gian làm việc: – 24/24 giờ/ ngày, 07 ngày/ tuần, 365 ngày/ năm, không phân biệt ngày nghỉ theo Luật lao động. 2. Giá dịch vụ đã bao gồm: Các khoản chi phí cho nhân viên bảo vệ Công cụ hỗ trợ: đồng phục và các loại hỗ trợ khác Các loại chi phí bảo …

===